Google+ Ochrona

Ochrona

ochronaFirma nasza zajmuje się kompleksową prewencją i ochroną fizyczną osób i mienia różnego typu i przeznaczenia. Każdorazowo po wstępnym zapoznaniu się ze strukturą i funkcją obiektu zalecamy optymalną bezpieczną ilość pracowników dostosowaną do wymogów bezpieczeństwa i specyfiki obiektu. Doradzamy i pomagamy w zakresie organizacji ochrony fizycznej na  obiekcie.

Usługi ochrony fizycznej realizowane są przez licencjonowanych pracowników ochrony posiadających odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje. Zakres wykonywanych obowiązków określają procedury i regulamin sporządzony po konsultacji ze zleceniodawcą. Wraz z ochroną stałą, realizujemy również usługi ochrony czasowej lub chwilowej w wybranej przez Klienta porze dnia lub nocy.

Zakres usług ochrony fizycznej obiektów:

 obiekty biurowe
 banki
 hotele
 obiekty usługowe
 zakłady przemysłowe
 zakłady produkcyjne
 obiekty handlowe
 obiekty magazynowe
 hurtownie
 place budów i bazy sprzętu itp.
 osiedla mieszkaniowe
 domy prywatne
 szpitale
 obiekty podlegające ustawowo obowiązkowej ochronie np. jednostki wojskowe

 

Usługi ochrony osób i mienia realizowane są na podstawie licencji numer:  L-0151/10 wydanej na pozytywną opinię Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.